Skip to main content

Impressum

National Matching Brandenburg (c) IV është një projekt nën menaxhimin e Adler Management UG me partnerë bashkëpunues në të gjithë pjesët e vendit. Projekti financohet me fonde nga Shteti i Brandenburgut përmes Ministrisë për Çështje Sociale, Shëndetësi, Integrim dhe Mbrojtje të Konsumatorit të Shtetit Brandenburg.

Adler Management UG

Streckfußstr. 31 31

13125 Berlin

+49 30 688 122 11

info@adler-management.com

Drejtor i përgjithshëm: Marco Bünger

Gjykata e regjistrimit HR 14 57 48 Berlin

USt.-Ident. Nr.: DE 28 56 47 517

© 2024 Shkollimi dhe aftësimi profesionale në Brandenburg