Skip to main content

Ne arrijmë sukses (Win-Win) për të gjithë në nivel ndërkombëtar.

Që nga viti 2015, Adler Management, në emër të Ministrisë së Shëndetësisë së Brandenburgut , ka punuar në suaza ndërkombëtare, për kandidat si kuadro profesionale dhe ata për shkollim dhe aftësim profesional. Programi financohet nga Ministria e shëndetësisë si dhe nga institucionet si bartëse për shkollim dhe aftësim profesionale.

Adler Management menaxhon bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Brandenburgut me APPK në Prishtinë, Vision Academy në Tetovë si dhe Institutin ISI në Tiranë.

Partneri ynë në Kosovë është APPK, një organizatë e themeluar dhe shumë e njohur me seli në Prishtinë. Në Maqedoninë e Veriut ne punojmë me Vision Academy, një shkollë shumë e mirë gjuhësore me bazë në Tetovë. Partneri ynë në Shqipëri është Instituti i njohur ISI në Tiranë.

Adler Management posedon një eksluzivitet bashkëpunimi me të tri institucionet nga regjioni (Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe Shqipëri) në raport me Republikat federale të Berlinit dhe Brandenburgut.

Partnerët e projektit tonë

© 2024 Shkollimi dhe aftësimi profesionale në Brandenburg