Skip to main content

Ne arrijmë sukses (Win-Win) për të gjithë në nivel ndërkombëtar.

Ekipi i Projektit National Matching Brandenburg ka punuar me sukses për shumë vjet në integrimin profesional të individëve nga vendet e tjera në fushën e shëndetësisë në Brandenburg. Që nga viti 2022, Adler Management, si koordinator qendror, udhëheq bashkëpunimin e institucioneve brandenburgase me partnerin tonë APPK në Prishtinë.

Në Prishtinë, APPK përgatit të rinjë për shkollim dhe aftësim profesional në Gjermani. Për më shumë se 20 vjet, kjo OJQ jofitimprurëse vepron në vend nëpërmjet projekteve të ndryshme me fokus në temën e migracionit, në Kosovë dhe nga Kosova. Që nga viti 2022, APPK është partneri kontraktor kryesor i Adler Management.

Partnerët e projektit tonë

Na pyesni!

Na kontaktoni dhe zbuloni se si funksionon programi ynë dhe si ju ndihmojmë të përfitoni nga mundësitë tuaja në Gjermani.

© 2023 Shkollimi dhe aftësimi profesionale në Brandenburg