Skip to main content

Na kontaktoni dhe zbuloni se si funksionon programi ynë dhe si ju ndihmojmë të përfitoni nga mundësitë tuaja në Gjermani

Marco Bünger

Udhëheqës
Adler Management

Bedri Xhafa

Udhëheqës
APPK

Na pyesni!

Na kontaktoni dhe zbuloni se si funksionon programi ynë dhe si ne ju ndihmojmë të përfitoni nga mundësia juaj në Gjermani.

© 2023 Shkollimi dhe aftësimi profesionale në Brandenburg