Skip to main content

Na kontaktoni dhe zbuloni se si funksionon programi ynë dhe si ju ndihmojmë të përfitoni nga mundësitë tuaja në Gjermani

Marco Bünger

Adler Management

Bedri Xhafa

APPK

Atixhe Maksuti

Vision Academy

Suela Ceka

ISI Institute

Na pyesni!

Na kontaktoni dhe zbuloni se si funksionon programi ynë dhe si ju ndihmojmë të përfitoni nga mundësitë tuaja në Gjermani.

© 2024 Shkollimi dhe aftësimi profesionale në Brandenburg